Usluge koje nudimo:

1.  GDPR

Implementacija GDPR regulative upravo u male tvrtke koje su dovoljno savjesne da žele poslovati sukladno zakonskoj regulativi kako Hrvatske države tako i EU. Do sredine 2020. godine na području Varaždinske i Međimurske županije s naše strane usklađeno je oko 100 tvrtki, i to od obrta s jednim zaposlenim do tvrtki s preko 50 zaposlenih.

Da bi se poduzetnik uskladio sa GDPR regulativom prvo je potrebno napraviti edukaciju i o predmetnoj regulativi upoznati sve zaposlenike koji obrađuju osobne podatke. Nakon toga  se radi analiza podataka koji se obrađuju, te identificiraju kategorije ispitanika od kojih su ti podaci. Najčešće kategorije ispitanika su djelatnici i poslovni partneri (kupci, dobavljači).

Potrebno je tim kategorijama ispitanika na transparentan način dati informaciju o obradi njihovih podataka, načinu pohrane, vremenskom roku čuvanja, eventualnom dijeljenju podataka, te na koji način su podaci zaštićeni i koja sve imaju prava. Sve se to dokumentira u internim aktima, bilo u formi politike ili pravilnika, te točno odredi procedura u slučaju zahtjeva ispitanika ili ukoliko dođe do povrede podataka.

Također je potrebno ugovorno regulirati i prijenos podataka, na primjer u knjigovodstveni servis, te je potrebno sklopiti Ugovor o obradi podataka. Postoje minimalni uvjeti zaštite osobnih podataka koje svaki poduzetnik mora zadovoljiti, a to se odnosi na podatke na i papirnom i elektroničkom mediju. Kada je sve to završeno, poduzetnik je u obvezi redovito ažurirati interne akte ukoliko dođe do promjena, jer dokumentacija treba preslikavati stvarne procese poslovanja. Tako da jednom izrađena dokumentacija i zaboravljena u nekoj ladici zapravo niti nema težinu i vrijednost.

2. MREŽNA PRISTUPAČNOST

Provođenje početne procjene mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje koje se odnose na tijela javnog sektora kako bi iste bile prilagođene propisanim zahtjevima Zakona o pristupačnosti na način da:

  • izradimo početnu procjenu usklađenosti(procjena u kojoj mjeri je mrežna stranica prilagođena propisanim zahtjevima pristupačnosti)
  • surađujemo sa web administratorom radi prilagodbe mrežne stranice i/ili programska rješenja za pokretne uređaje
  • izrađujemo Izjavu o pristupačnosti
  • redovito ažuriramo Izjavu o pristupačnosti  kod svake promjene web stranice

3. IZRADA POSLOVNOG PLANA

Savjetovanje fizičkih osoba vezano na mjere samozapošljavanja koje provodi HZZ, te pomoć u pisanju poslovnog plana i provedbe istog. Mnogi klijenti imaju odličnu ideju za novi posao i traže od HZZ sredstva za samozapošljavanje, ali dobra ideja zapravo nije dovoljna, ono što njima treba jeste projekt.

Novost u 2021. godini odnosi se na način predaje poslovnog plana, te na komunikaciju sa HZZ. Naš je cilj da vas vodimo od početka vaše ideje do predaje poslovnog plana, te da brinemo o Vama prilikom provedbe odnosno pravdanja prihvatljivih troškova. Zajedno s vama razrađujemo u detalje sve vaše prihode i troškove za oba dvije godine poslovanja i radimo predložak tabela iz kojih se popunjava poslovni plan.

4. KADROVSKA USKLAĐENOST

Ukoliko ste mali poduzetnik s manjim brojem zaposlenika od 20, te niste u obvezi izraditi Pravilnik o radu, ali ponekada radi toga imate problema sa svojim zaposlenicima, možete nam se obratiti s konkretnim slučajem i vjerujemo da vam možemo pomoći savjetom na koji način da riješite svoj problem.