ZAKON O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA I PROGRAMSKIH RJEŠENJA ZA POKRETNE UREĐAJE TIJELA JAVNOG SEKTORA – Stupio je na snagu 23.rujna 2019. godine  (NN 17/2019), i donesen je s ciljem osiguranja ravnopravnog uključivanja i ostvarivanja aktivne ulogu u društvu svih osoba bez obzira na vrstu i stupanj njihovog invaliditeta i/ili njihove smanjene sposobnosti za korištenje digitalnih sadržaja tijela javnog sektora.

Zakonom se utvrđuju mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom. Više o Zakonu te svim popratnim dokumentima možete proći na stranicama Središnjeg državnog ureda Republike Hrvatske (ovdje).

Na koga se Zakon odnosi: tijela državne uprave i druga državna tijela, JLP(R)S, tijela javnog prava kako su definirana zakonom kojim se uređuje javna nabava te udruženja koje su osnovala navedena tijela, ako su takva udruženja uspostavljena u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa i nemaju industrijski ili trgovački značaj.

Rok za primjenu: 23.9.2020. godine (tijela javnog sektora koja u trenutku stupanja na snagu Zakona imaju mrežne stranice objavljene prije 23.9.2018. godine dužna su ih uskladiti s odredbama Zakona)

Što je potrebno da bi Obveznici primjene Zakona bili usklađeni:

  • provesti početnu procjenu usklađenosti(procjena u kojoj mjeri je mrežna stranica prilagođena propisanim zahtjevima pristupačnosti)
  • prilagoditi mrežnu stranicu i/ili programska rješenja za pokretne uređaje
  • objaviti i redovito ažuriratiIzjavu o pristupačnosti  (sadržaj predloška je ovdje.)

Kolike su novčane kazne: po članku 14. gore navedenog Zakona novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorno tijelo javnog sektora, a odgovorna osoba u tijelu javnog sektora novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna, ukoliko ne poduzmu sve potrebne propisane mjere.

Ukoliko ste zainteresirani za usklađenje Vaše mrežne stranice s predmetnim Zakonom nudimo Vam uslugu koja obuhvaća:

  • početnu procjenu usklađenosti, odnosno analizu u kojoj su mjeri Vaše mrežne stranice prilagođene propisanim zahtjevima pristupačnosti,
  • izradu Izjave o pristupačnosti u kojoj su navedene sve Zakonom propisane informacije
  • suradnju sa vašim web administratorom nastavno na početnu procjenu sa smjernicama za otklanjanje nepristupačnosti i prilagođavanje mrežnih stranica Zakonu.