Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22), obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštanskim putem na adresu:
Azziris, obrt za savjetovanje
Dobriše Cesarića 27, Varaždin

Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu ili na e-mail adresu: azziris.hr@gmail.com

Sukladno čl. 10. st. 6. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22), odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu (e-mail) za dostavu odgovora.

Za telefonske upite, komentare, sugestije i prigovore stojimo na usluzi i na info telefonu 098 206371.

Pravo na reklamaciju

U slučaju reklamacije na uslugu, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo Vas da nam se javite u roku od dva radna dana od realizacije usluge. Kupac je dužan uputiti reklamaciju i to e-mailom na azziris.hr@gmail.com, telefonski na 098 206371 ili pismeno na adresu sjedišta u zakonskom roku od 14 dana.